Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Mình về ta gửi

Mình về với những xa xưa
Cho ta nhắn gửi tâm tư cùng về  
Mình về với chốn chân quê
 Có còn nhớ nữa những lề thói xưa
Quai thao yếm thắm đuôi gà
Tóc ai hương bưởi đậm đà tình quê
Áo the khăn xếp giữ lề
Vào thưa ra gửi đạo bề cháu con
Mình về  đã hết hay còn?
Cây đa giếng nước chiếu von sân đình
Đêm khuya vằng vặc trăng thanh
Mình hát ta đối tâm tình gửi trao
Mình về với mẹ quê nghèo
Áo nâu sờn bạc mốc meo nhuốm bùn
Mình về mình có nhớ không?
Ven đê tiếng sáo diều bồng bềnh bay
Rêu phong tường cũ chốn này
Vẫn còn in dấu những ngày còn xuân
Mình về mình có nhớ không?
Cho ta nhắn gửi tấm lòng xa quê....