Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Mưa đồi cọ

Đồi xanh sương trắng giăng mành
Giọt rơi tí tách bao quanh núi đồi 
Cọ xòe ô đứng che nôi
Một vùng xanh biếc núi đồi nên thơ
Bình yên chẳng thể hững hờ
Lao xao giọt đổ để chờ nắng lên

Thanh Thủy- Phú Thọ một chiều mưa