Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Phút giây

Phút giây chẳng vợ chẳng chồng
Trái tim trở nhịp rối lòng chênh chao
Bến bình yên sóng xô trào
Nhưng rồi yên lặng, lại vào guồng quay....