Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Chỉ đơn sơ (Họp mặt lớp phổ thông nhân ngày giải phóng thủ đô ( 10-10 2015) )
Chỉ đơn sơ một nụ cười
Chỉ đơn sơ quý hơn  lời nói hay
Tuổi già chỉ muốn những ngày
Bạn bè quần tụ nói cười vui chung
Bấy nhiêu năm một đoạn đường
Tình thầy nghĩa bạn vẫn còn đến nay
Sắp đi hết đoạn đời này
Bạn bè cũng vẫn như ngày năm xưa

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Tình ta ( nhân ngày Người cao tuổi )

Tình ta muôn nẻo đường đời 
Qua bao gian khó dặm dài đổi thay
Tình ta vẫn đượm chẳng phai
Tóc xanh dù đã sương mai nhuốm mầu
Tình ta trong chốn thẳm sâu
Có nhau những lúc đớn đau cuộc đời
Bên nhau những lúc vui tươi
Ấm lòng nhau lúc có người sẻ chia
Một mai dù có chia lìa
Hẹn nhau ta sẽ bên kia cùng về....