Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Mùa hoa Sấu rụng


Nhìn hoa Sấu rụng trắng đường
Bay bay theo gió như ngàn vì sao
Ngày xưa đi học cùng nhau
Nhặt hoa sấu rụng trên đầu vui vui
Nhìn hoa Sấu rụng trắng trời
Cái ngày xưa ấy đâu rồi....ngẩn ngơ?

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Hoa vẫn còn xuân

Nắng vàng trải lụa vàng ươm
Hoa kia vẫn thắm vẫn đương xuân thì
Bao lần đã tiễn xuân đi
Hoa còn đang thắm vội gì tiễn xuân

Hoa nhà mình vẫn xuân đấy  nhỉ?
Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Nợ nhau

Nợ nhau suốt cả cuộc đời
Bao lần trả rồi mà vẫn chưa xong
Nợ nhau từ lúc ăn đong
Đến khi dư dật vẫn không trả vừa
Nợ nhau nợ đến bao giờ
Thôi đừng tính nữa cho vừa lòng nhau